Przejdź do treści
Strona główna » Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Konsument proszony jest o zgodę na wykonanie usługi w terminie 14 dni od doręczenia ekspresu do serwisu. Zgodnie z art. 38 pkt. 1 ustawy o prawach konsumentów, prawo odstąpienia od umowy NIE PRZYSŁUGUJE, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

Informacje ogólne o prawie zwrotu

Kupując usługi jako Konsumenci, macie Państwo prawo odstąpić od umowy naprawy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni. Oświadczenie należy przesłać listownie na adres: naprawiamyekspresy.pl ul. Augustynika 14 41-300 Dąbrowa Górnicza lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: serwis@naprawiamyekspresy.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy nie jest możliwe w przypadku:

  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (zamówienia indywidualne),
  • świadczenia, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

Rozstrzyganie sporów

Spory dotyczące odstąpienia od umowy/reklamacji/gwarancji Konsumenci mogą rozstrzygać w drodze mediacji, która dla konsumentów jest nieodpłatna.