Przejdź do treści
Strona główna » Regulamin promocji „Dostawa Ekspresu i Diagnoza za 0 zł”

Regulamin promocji „Dostawa Ekspresu i Diagnoza za 0 zł”

 1. Organizatorem promocji jest firma MCMS TRADE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001002335, posiadająca NIP: 9542847542 oraz REGON 523683178, z siedzibą w Katowicach, ul. Moniuszki 7, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja jest ważna od 18.02.2024 do odwołania na terytorium Polski.
 3. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest zgłoszenie naprawy ekspresu do serwisu Naprawiamyekspresy.pl (zwany dalej „Serwisem”) zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie serwisu oraz zdecydowanie się na naprawę w Serwisie.
 4. Promocja obejmuje bezpłatną dostawę ekspresu do Serwisu oraz diagnozę za 0 zł dla Klientów, którzy zdecydują się na naprawę w Serwisie oraz zaakceptują koszty naprawy.
 5. Diagnoza będą realizowane w terminie do 7 dni roboczych od daty dostarczenia ekspresu do serwisu.
 6. W przypadku braku akceptacji kosztów naprawy, Klient ponosi koszty diagnozy oraz wysyłki w wysokości 99 zł brutto
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji oraz jej przedterminowego zakończenia bez podania przyczyny.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, które mogą wystąpić podczas korzystania z promocji.
 9. Wszelkie spory wynikłe z promocji będą rozstrzygane indywidualnie przez Organizatora.
 10. Udział w promocji oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 11. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Serwisu oraz w siedzibie Organizatora, gdzie każdy zainteresowany może się z nim zapoznać.